Csíksomlyói búcsú

  • Posted on: 27 May 2011
  • By: Admin

Last minute - CSíksomlyó búcsú és utazás

 
Az Erdély klub civil szervezetek támogatásával barangolással egybekötött utazást szervez a Székelyföldre, melynek fő célja Pünkösd kiemelkedő eseményén, a Csíksomlyói búcsún való részvétel. Mellékelten küldöm a programot és az útvonalterv tájékoztatóját. 
 
Néhány kiegészítő tudnivaló a leíráshoz:
 
A szobák annak függvényében kaptak 2** illetve 3***-os besorolást, hogy a szálloda felújított vagy a még nem felújított szárnyában találhatóak.
 
Az utazás támogatott és szigorúan civil szervezés.
Az önrész várhatóan 20-25 ezer forint között lesz a jelentkezők létszámának arányában. Ebből kell fedeznünk az utazási költséget (2000 km), a parkolási és útdíjakat valamint a sofőr napidíját, ami fix költség.
A támogatásból a szállás, illetve félpanzió költségeit (30 ezer Ft/fő) biztosítjuk.
 
A részvételi szándékot név, cím, telefonszám illetve e-mail elérhetőség megadásával kérjük SÜRGŐSEN jelezni. A résztvevők jelentkezését az önrész előleg befizetésével tudjuk véglegesíteni, melynek összege 15 ezer Ft, határideje május 31.
 
Befizetés készpénzben, előre egyeztetett időpontban. A fennmaradó összeget az utazás napján gyűjtjük össze. A további (praktikus) tudnivalókról indulás előtt néhány nappal mindenkit tájékoztatunk.
 
 

 
 
 ZARÁNDOKÚT CSÍKSOMLYÓRA
RENDHAGYÓ BARANGOLÁSSAL, ERDÉLY LEGSZEBB TÁJAIN
 
A Csíksomlyói Pünkösdi búcsú alkalmából hagyományőrző és kultúrtörténeti barangolással egybekötött
zarándokútra várunk minden kedves barátunkat korhatár nélkül.
 
MIT NYÚJT A RÉSZTVEVŐKNEK ERDÉLYORSZÁG?
Aktív pihenést, feltöltődést, egészségmegőrzést, hagyományok és kultúrtörténeti ismeretek gyarapítását, a belső
béke nyugalmát, idilli környezetben.
Székelyföldi barangolásunk kiemelkedő eseménye a PÜNKÖSDI BÚCSÚ.
 
CÉLJA: Pünkösdi Istentisztelet a híres Mária Kegyhelyen, illetve a környék nevezetességeinek a megtekintése.
 
UTAZÁS: csoportosan, különbusszal.
 
ELHELYZÉS: Tusnádfürdőn (5 éj) a Hotel Tusnádban 2** illetve 3***-os szobákban.
 
ELLÁTÁS: félpanzió (reggeli/vacsora).
 
ÚTVONAL: Budapest – Nagy-várad – Királyhágó – Kőrösfő - Kolozsvár – Marosvásárhely – Szováta Székelyudvarhely
– Csíkszereda – Tusnádfürdő - Csíksomlyó – Gyímesek (1000 éves történelmi határ) – Szárhegy –
Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás szoros – Szent Anna-tó – Mohos tőzegláp, Torjai Büdös barlang –
Farkaslaka – Korond – Parajd – Szováta – Kolozsvár – Nagyvárad – Budapest (és ami még belefér!)
 
A SZÉKELYFÖLD Erdély legjelentősebb magyarlakta vidéke. Az itt élők tömbbe
szerveződésüket még a legnehezebb időszakokban is képesek voltak fenntartani. Az
egyedülálló, más vidékeken elvétve látható székelykapuk feledhetetlen látványban részesítik
az ide érkezőt, bizonyítva az itt élők kézműves tehetségét és fa iránti szakértelmét. Városok
történelmi műemlékekkel ugyanúgy megtalálhatóak itt, mint a 2000 méternél magasabb
hegyek, ős fenyvesek, csodás hegyi tavak, védett lápok. Itt híres a VENDÉGSZERETET. Az ide
látogató otthon érezheti magát, mert a Székelyföldön mindenütt anyanyelvén
fogadják.
 
CSÍKSOMLYÓ, A KEGYHELY története a XII-XIII. századra megy vissza. Legelőször a
pápai tizedjegyzék említi 1333-ban Sumbov, majd 1334-ben Sumlov néven. Az
egyházközség patrónusa Szent Péter és Szent Pál apostolok. Nevét a Somlyó hegyétől
(1035 m) kapta. A Somlyó helynév a somlik - somlyik igéből származik, amely suvadó
hegyet jelent. A Csík előnév a tájra utal.
A ferences szerzetesek, valószínű, hogy az 1400-as évek első felében telepedtek le
véglegesen Csíksomlyón.
 
TUSNÁDFÜRDŐ a legszebb fekvésű fürdőhelyek egyike, A Csíki medence déli részén, gyönyörű fenyvesek között
656 méter tengerszint feletti magasságban fekszik az Olt völgyében. Számtalan borvize és mofettája van. A
településen gyógyászati lehetőségeket kínálnak a hely gyógyvizei valamint a helység szubalpesi éghajlata és
negatív ionizációjú levegője.
 
INDULÁS: június 9-én, csütörtökön. Találkozás 5.30-kor a Bosnyák téri templom előtt.
 
ÚTVONAL ÉS PROGRAMTERV:
 
1. nap, június 9. indulás: Budapest – Ártánd (határátkelés) – Nagyvárad – (főtér, látnivalók: Szent László Bazilika,
Szent László templom, Holdas templom, Fekete Sas Palota, Szigligeti színház, séta a Sebes körös partján
pénzváltás) – Királyhágó (pihenő) – Kolozsvár (főtér, Szent Mihály templom) – Marosvásárhely (főtér, látnivalók:
Városháza, Kultúrpalota) – Szováta – Székelyudvarhely – Csíkszereda érintésével érkezés Tusnádfürdőre a késő
esti órákban, szállás elfoglalása, vacsora.
 
2. nap, június 10: Csángóföld, Gyímesek – 1000 éves történelmi határ, Rákóczi vár romjai – Csíkszereda
(városnézés, főtér, városháza, Mikó vár, Makovecz templom)
 
3. nap, június 11. PÜNKÖSDSZOMBAT: részvétel a Csíksomomlyói búcsún és szentmisén.
 
4. nap, június 12. PÜNKÖSDVASÁRNAP: Csíkszereda – Madéfalva (tisztelgés a vértanúk emlékhelyén) –
Pongrác-tető – Marosfő – Gyergyószentmiklós útvonalon vadregényes fenyves
erdőn keresztül jutunk el a Gyilkos tóhoz (pihenő, ebéd, csónakázási lehetőség),
majd a Békás-szorosba, ahol gyalogosan végigsétálunk.
 
5 nap, június 13. PÜNKÖSDHÉTFŐ: Szent Anna-tó – Mohos tőzegláp –
Bálványosfürdő – Torjai Büdös Barlang (gyalogtúra a mofettához) – Kézdivásárhely
(városnézés, Gábor Áron szobor) – Nyergestető (tisztelgés az 1849-es csatában
elesett székely honvédek kegyhwelyén)
 
6. nap, június 14. hazaindulás: Csíkszereda – Székelyudvarhely – Farkaslaka –
Korond – Parajd – Szováta – Kolozsvár – Nagyvárad érintésével érkezés Budapestre a késő esti órákban.
 
Egyéb tudnivalók: hivatalos fizetőeszköz a lej, azonban eurót és forintot szívesen elfogadnak
Erdély egész területén. Pénzváltási lehetőség első nap Nagyváradon.
 
Az ellátás a szálláshelyeken bőséges, jellege házias, magyaros. A közértekben,
bevásárlóközpontokban minden kapható. Összegben a mienkhez hasonló, esetenként
olcsóbb. Napközbeni étkezéshez uzsonna csomagolására vagy egyéni étkezésre lesz
lehetőség.
 
Egyéni biztosítás kötése ajánlott, az egyéb tudnivalókról, úti csomagról, stb. az indulás előtti
napokban tájékoztatjuk a résztvevőket.
Költségek: személyszállítás, út- és parkolási díjak, szállás, félpanzió, belépők, költőpénz tájékoztatás szerint.
A jelentkezési szándékot név, elérhetőség (telefon, e-mail cím) kérjük sürgősen jelezni.
Részvételi díj befizetése május 31-ig!
További részletek és jelentkezés:
 
Cseke Vanda
06-20/9620-518
 
Hagyományőrzés – kultúrtörténeti ismeretszerzés – feltöltődés – áhítat – kikapcsolódás
 
 
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ ÜNNEPEI
ÉS LITURGIKUS RENDJE
 
Június 11, PÜNKÖSD SZOMBATJA, a búcsús zarándoklat napja. Szentmisék
rendje: reggel 6 - 7 és 8 órakor a kegytemplomban. Az ünnepi búcsús
szentmise kint a Kissomlyó - és a Nagysomlyó - hegy közötti térségen, a
szabadtéri oltáron lesz megtartva. A pünkösdszombati zarándoklat
Csíksomlyóra ősi alapokon, történelmi pilléreken épül fel.
Elsődleges célja a Boldogságos Szűz Mária tisztelete, immár 562 éve (1442-
től.) Mint zarándoklat – ezzel egyidőben – bűnbánati gyakorlat is: az
út fáradalmának, a nagytömeges zsúfoltságnak, a nap hevének, a
vízhiány miatti szomjazás kellemetlenségének önkéntes
vállalása, türelmes elviselése által vezekel a keresztény ember személyes bűneiért. Az imádságban, a
közös szentmiseáldozatban való részvételben, szentgyónásban, szentáldozásban megtisztul a lélek,
felmagasztosul hitbeli és emberi mivoltában. Ezt jelenti a búcsús zarándoklat Csíksomlyóra.
 
PÜNKÖSDSZOMBAT PROGRAMJA:
Reggel 5 órától folyamatos áldoztatás és gyóntatás a négyszögletű udvarban, reggel 5 órától
Reggel 8 órától, a keresztalják, - érkezési sorrendben, - meghajtják zászlóikat a kegytemplom előtt, a
Szűzanya és temploma iránti tiszteletből.
Kordon indítása a főpapsággal 10.30 – órakor a kolostor bejáratától. A keresztalják ezután, a
Rendezőség irányítása mellett fölvonulnak a Kissomlyó- és Nagysomlyó-hegy közötti térségre. Ott
gyülekeznek, várakoznak, imádkozva és énekelve készülnek az ünnepi szentmisére, amely déli fél 1
órakor kezdődik a Hármashalom oltárnál. Ebben az ünnepi istentiszteletben az egész keresztény
közösség együtt imádkozik és énekel a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
Az ünnepség befejeztével – a Rendezőség irányítása szerint – a búcsús nép levonul a hegyről. A
kereszt-alják indulnak haza, vagy a szálláshelyükre.
További programok:
Este 6 órakor csángómise a csíksomlyói Plébániatemplomban
Este 7 órakor szentmise szentbeszéddel a Kegytemplomban
éjszakai virrasztás
 
Megjegyzés: Kívánatos, hogy a zarándoklatban részt vevő közösség minden tagja megőrizze tiszteletét
és fegyelmezettségét a szent cselekmények alatt és mindenben kövesse a Rendezőség útmutatását.
Minden keresztalja, vagy zarándokcsoport déli 12 órára legyen fent a Kissomlyó mögötti térségen. A
körülményekből adódóan – minden eshetőségre számítva – hozzon magával mindenki ivóvizet és
esőkabátot.
 
PÜNKÖSDVASÁRNAP PROGRAMJA:
Reggel 7 és 8 órától: szentmise a Kegytemplomban
Délelőtt 10.30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban, utána keresztalják hazaindulása
19 órától szentmise a Kegytemplomban